Kogo obejmuje ochrona przed zwolnieniem z pracy?

Prawo pracy chroni przed zwolnieniem niektóre grupy osób. Pracodawcy, którzy rozwiązują z nimi stosunek pracy, postępują niezgodnie z prawem. Kogo dokładnie dotyczy ta szczególna ochrona? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy pracodawca nie może cię zwolnić.

Odszkodowanie za błędy medyczne, czy warto o nie walczyć?

Każdy pacjent, u którego dokonano złej diagnozy lub podjęto niewłaściwe leczenie możne żądać odszkodowania. Może ono przybierać różne formy – pokrycie kosztów: leczenia, zabiegów, rehabilitacji, niezbędnego sprzętu medycznego.

Czym jest prawo do nieruchomości?

Nieruchomości, według art. 46 Kodeksu Cywilnego, to: części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Czym jest stosunek pracy?

Stosunek pracy uregulowany jest przede wszystkim w kodeksie pracy – drugi dział. Znajdują się w nim informacje na temat: zawierania stosunku pracy, rozwiązania i jego wygaśnięcia, a także uprawnienia pracownika i pracodawcy w takich okolicznościach.

Prawo pracy, co to takiego?

Prawo pracy to gałąź prawa, określającą prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w miejscu pracy.